VOL MENOR
pop d'arrels mudes
 
 
Vign_1510522_10203316990226458_1541125028_n
petit tast
cuina'm la por mig crua
lletra i música: Carles Cuxart
Por favor, introduzca un Script para el Body