VOL MENOR
pop d'arrels mudes
en breu el nou disc de vol menor "el filtre de les bones intencions"
Vign_PC_EL_FILTRE_OKK
 
petit tast
cuina'm la por mig crua
lletra i música: Carles Cuxart
Por favor, introduzca un Script para el Body