search_left
VOL MENOR
pop d'arrels mudes
tota la discografia gratis
Vign_10609598_10205402300403626_5623954224534985182_n
tota una vida perduda en un clic I
Vign_Portada_1425px_vol_1
tota una vida perduda en un clic III
Vign_Portada_1425px_vol_3
tota una vida perduda en un clic II
Vign_Portada_1425px_vol_2
petit altaveu de queixes
Vign_Portada_72
spotify
Vign_21765301_1504173589667370_333645338356405452_n
my Roy Orbison (instrumental...)
Vign_10155393_793126410711525_4386020323559255669_n
 
sons d'un món que dorm
Vign_Portada100
transparents
Vign_Portada_TransparentsSPOTY_OK
contracorrent a l'instint
Vign_Portada_quadrada
bonica
Vign_Bonica_Tipo4
pluja d'estiu
Vign_portada_F
escriu-me en un paper
Vign_IMG_0665
lletra i música: Carles Cuxart
Por favor, introduzca un Script para el Body